O nás

VYDAVATELSTVÍ PRO PŘÁTELE


Málokterý vynález zasáhl tak hluboko do života člověka a lidské společnosti jako vynález knihtisku a mnohem pozdějších technik kamenotisku, světlotisku, ofsetu, hlubotisku a dnes moderních digitálních technik.
Tisk se stal nejdůležitějším prostředkem, spojujícím myšlenkově miliony lidí. Nemíním jím pouze denní tisk, noviny, ale také časopisy, knihy, brožury, katalogy, obrazová díla a další tiskové výrobky, u nichž jde o vyjádření nějaké myšlenky písmem nebo obrazem a o její sdělení velkému okruhu osob. Myšlenkový obsah tisku je podstatou jeho významu.
Tisk nabyl své nynější důležitosti jen pomalým staletým vývojem, avšak jeho vliv a účinky byly a jsou nesmírné. Knihtisk pomohl osvobodit lidstvo z tmářství, pomohl rozšířit do širokých lidových vrstev vzdělanost a zejména její základ - umění číst a psát, uchoval příštím generacím zkušenosti a vědomosti předchozích generací i přetvářet společnosti. Stal se nezbytnou součástí celé lidské civilisace a kultury.
Dětský slabikář, vystřihovánky, omalovánky i kostky polepené obrázky jsou první tisky, s nimiž se setkává již dítě. Potom následují pohádkové knížky, školní učebnice, hudebniny, beletrie, obrázkové časopisy, atlasy atd., a tak bychom mohli vypočítávat nesmírné množství mnohotvárných tiskových výrobků. Stýkáme se s nimi a používáme je tak samozřejmě, že již o nich ani neuvažujeme, ale v praktickém životě bychom se bez nich nemohli obejít.
Kdyby nebylo tisku, neměli bychom každému dostupné knihy, učebnice, noviny, časopisy, hudebniny ani jiné tiskoviny. Chybělo by mohutné myšlenkové pojítko mezi lidmi, národy, generacemi. Byli bychom asi na takovém stupni vývoje, jako byl svět na počátku 15. století před vynálezem knihtisku. Tehdy bylo umění číst a psát vyhrazeno jen malé privilegované vrstvě světských a církevních feudálů. Knihy se rozmnožovaly jen velmi pracným a pomalým opisováním, byly velmi drahé, i když umělecky často velmi hodnotné.
Vzdělanost zůstávala po staletí na stejně nízké úrovni, společnost byla pod vlivem nejrůznějších pověr. Z tohoto stavu nevědomosti osvobodil lidstvo teprve knihtisk a přibližně současně s ním do Evropy přišlý vynález papíru. Za začátek novověku se pokládá objevení Ameriky, ale není bez významu, že zhruba v téže době se začal šířit knihtisk a tím i vzdělanost, nastal rozvoj přírodních věd, rozmach techniky, průmyslu a obchodu a plné národní i sociální uvědoměni. V celém tomto přerodu měla kniha a časopis hluboký vliv.
Současný stav civilizace již není možný bez tisku. Můžeme sice měnit náplň, formu i techniku tisku, nemáme však žádný prostředek, který by jej mohl plně nahradit. S tiskem přicházíme do styku všichni. Mnozí z nás však přicházejí nebo budou přicházet do těsného styku také s tvůrčí stránkou vytváření knihy nebo časopisu, s jejich výrobou i distribucí, třeba jako přispěvatelé časopisů, jako spisovatelé, jejichž rukopis bude tištěn, jako překladatelé, redaktoři knih i časopisů, fotografové uveřejňující své záběry, ilustrátoři, grafikové nebo jako pracovníci vydavatelství a knihkupectví. 

 

ROZEVLÁTÁ SETKÁNÍ
Richard Gamin (1. vydání 2002)

Titulní obrázek na obálce k publikaci ROZEVLÁTÁ SETKÁNÍ autora Richarda Gamina

„Mé snové tě líbá po těle jak sklenku vína rty oněžní tvůj klín jazyk slov zbavený křičí touhy a mě šimrá tisíce per v touhách plavat s tebou v lotosový květ…“

U nás již vydána jako druhá povídková publikace, doprovázena něžnými kresbami akademické malířky Dagmar Hotařové z Brna.

První reakce na sedm povídek, které jsou v podstatě segmenty jednoho příběhu, byť účelově chronologicky trochu zpřeházeného, byla ve smyslu příliš intimní! Byl bych rád, kdyby tam v některých momentech té přílišné intimnosti opravdu bylo, protože jen tak by byl alespoň zčásti naplněn záměr zobrazit touhu po emocích, lásce a přátelství v širších souvislostech. Cožpak právě tahle touha, která nás každého více či méně celým životem provází, není věcí bytostně intimní?

Hned v úvodu první povídky Přiznání se jedna z hlavních osob bez zábran představuje jako člověk povrchní a bezohledný. Postupem času, ve kterém je jeho tvář konfrontována s dějem, je i pohled na jeho sobectví zatížen vnímáním širších souvislostí. Nakonec i to jeho přiznání, které ostatně není jediné, je natolik prosto pokrytectví, až reflexí hlavních protagonistů samo sebe vyvrací. Ale to není důležité. Co je důležité, na to si musí (v širších souvislostech) odpovědět každý sám. Tento příběh si rozhodně nedělá ambice na nalezení nějakého moudra, jen se spolu s jeho postavami snaží hledat…

Tuto knihu si ještě lze u nás objednat


MARMELADE
Bronislav Havlíček (1. vydání 2022)

Výuková karetní hra na procvičování anglické slovní zásoby.
Hra je určena pro 2 - 8 hráčů a dětem od předškolního věku po 100+
SRDCEM K NOVÉMU ŽIVOTU
Lenka Fuentes (1. vydání 2021)

V momentě, kdy přestaneme svou myslí bojovat, začnou přicházet vítězství.
Neznamená to, že se vzdáváme, jen nevyvíjíme tlak zaťatosti, chtění, urputnosti.
V momentě, kdy svou myslí přestaneme bojovat, dovolíme,
aby se daly události do pohybu.
Přestaňte svírat otěže obav a strachů, tím si jen oddalujete to,
po čem opravdu toužíte.
Přestaňte bojovat za dobrou práci, lásku, zdraví či hojnost, přijměte, že to vše může být ve vašem životě bez boje, jen tím,
že si tomu dovolíte uvěřit.

VÍCE JE ZDE A TAKÉ JAK SI MŮŽETE KNIHU ZAKOUPITJiž druhé vydání v prodeji

POSLEDNÍ KOLÉBKA
Lenka Fuentes 2. vydání 2022

Poslední Kolébka

Příběh ženy, která se vydává na Bali, aby našla odpověď na to, proč se jí po celý rok, téměř každou noc, zdá jeden a tentýž sen. Ocitá se v něm na Bali, uprostřed rýžových polí, kde k ní přichází tamní šaman. Pokaždé jí chce něco sdělit, ale ona se pokaždé probudí dřív, než ji stihne něco říci. Až jednou zaslechne jeho hlas a ve snu zůstává. Šaman jí předává tajemný vzkaz v jazyce, kterému ale ona nerozumí.

Její pobyt na Bali zkomplikuje světová pandemie, kvůli které jí není umožněno cestovat do hor za šamanem, jenž jí měl rozkrýt celý příběh o snu, včetně tajemného vzkazu. Nejenže Sofie zůstane na ostrově bohů déle, ale to, co se zprvu zdálo být překážkou, se ukázalo jako veliký dar. Do Sofiina života zcela nečekaně vstupuje místní Mág a sny, které se jí opakovaly několik měsíců, tajemný vzkaz a světová pandemie jí najednou začínají dávat smysl.

Mág provází Sofii změněným stavem vědomí, otevírá jí dveře k základním životním pravdám a dává jí klíč k tajemství Tvořivé síly, kterou má uvnitř sebe každá lidská bytost a která byla po věky v lidech potlačena.

VÍCE JE ZDE A TAKÉ JAK SI MŮŽETE KNIHU ZAKOUPIT

 


 

STOLOVÉ HORY V ARKTIDĚ
Země Františka Josefa

Milan Málek -
Pipin (1. vydání 1992) Vyprodáno

Stolové hory

„Když se podíváte na podrobnější mapu soustroví země Františka Josefa zjistíte, možná s trochou údivu, že zde několik ostrovů, zálivů, mysů a jiných míst nese ryze česká jména. Jak se tato jména na ostrovy daleko na severu dostala? Jaká je tam příroda? Jak se tam líbilo člověku, který se na toto, po léta zapovězené, území mohl podívat? Co všechno zajímavého tam mohl prožít, z čeho se radoval, nad čím přemýšlel? To vše se dovíte v této knize. Je určena všem těm, co mají rádi cestopisy, a tuto Zemi touží lépe poznat“

Autor knihy Milan Málek (nar. 1944), proputoval na lyžích, nebo pěšky, různá evropská a asijská pohoří – Vysoké Tatry, Šar Planina (Makedonie), Prokletije a Durmitor (Černá Hora), Dolomity (Itálie), Rila a Pirin (Bulharsko), Jotunheimen (Norsko), rumunské Karpaty, Kamnišské a Julské Alpy (Slovinsko), Čerské pohoří (Rusko – Jakutsko), Kavkaz a jiné. Zúčastnil se několika dálkových lyžařských závodů, mezi nimiž nechybí švědský Vasův běh, Dolomitenlauf (Německo) a další, samozřejmě také Jizerská padesátka, kterou absolvoval již téměř 30x a Jizerská 24hodinovka. Je členem vodáckého oddílu TJ Lokomotiva Liberec. Své zážitky z několika nejzajímavějších cest publikoval v podnikovém časopisu Vlnař. Tato cestopisná kniha je jeho prvotinou.

Vyporodáno, možno se ještě obrátit na autora.


 

ODSTÍNUJ MĚ
Richard Gamin (1. vydání 1994) Vyprodáno

Odstinuj me

„Touha poznávat a zůstávat přitom nezávislý, mít tu moc zadržet okamžiky štěstí, protáhnout je do věčnosti, těšit se z pocítů bezpečí a jistoty... V tom všem bylo tolik rozporů, že jediný pevný bod nacházel v hravosti, síle okamžiku, v myšlence, že smyslem života je život sám.

- Jsem loutka tvých snů! Jsem duše tvého úsměvu! Jsem tvé lásky dar! Tvůj strážce, přítel tvých ctností i nectností. Nejsem talisman! Jsem v pohybu, tvůrce života. To já podněcuji lásku! To já křičím: Chci žít! Nechci se utápět v malichernostech života. Nechci bloudit, nechci moralizovat, nechci znát pravdu, nechci všechno vědět, nechci...

- Chceš mě?“ 

Operace Kalička
Václav Řehák (1. vydání 2020)

Operace Kalicka

Velmi zajímavá kniha na které jsem se podílel velmi okrajově, ale stojí za to se o ní zmínit.
Kniha je plná faktů o ukradeném československém zlatě. Připravuje se její druhé upravené a rozšířené vydání.

„Odtajněný archiv Bank of England po 70. letech bohužel také ukázal zač také bojovali a umírali Českoslovenští vojáci v 2. světové válce, bojující ve Velké Británii. Kniha připomíná kdo a proč zradil, a hlavně kolikrát bylo Československo "hozeno přes palubu" s ohledem na vyšších zájmy.“

 

  

 

HUDBA

AMETYST - facebook

FOTOALBUM - CD
AMETYST (vydáné 2021)

01. Fotoalbum          
02. Vyznání               
03. Blues o životě                                                   
04. Vlčí máky                                                               
05. Procházím                                                        
06. Zůstaň se mnou                
07. Ulice                  
08. Dřeváčky                            
09. Slečna Fan                           
10. La Rosaleda                            
11. Tenkrát byl r&r už v nás         
12. Čas dešťů                      
13. Haarlem

Hrají a zpívají:
Tomáš Holoubek            zpěv, kytary, foukací harmonika
Jaroslava Poznarová       zpěv
Jana Falková                  zpěv, piáno, klávesy, percuse
Michael Plátek                zpěv, kytara
David  Blažek                 zpěv, el.cello, kytara
Jiří Šimek                       zpěv, basová kytara
Hosté:
Adéla Falková                 příčná flétna ( 04 )
Vojtěch Kouřil                 basová kytara ( 01,02,03,04,05,09,11,13 )

Hudba a texty: Tomáš Holoubek
Nahráno: 2019 - 2020 

VEČRNICE - CD
AMETYST (vydáné 2017)

VEČERNICE

1.   Večernice                
2.   Modrý Blues                
3.   Sedm květů         
4.   Tajenka             
5.   Tenkrát v Louisiane  
6.   Loučení               
7.   Čaj o šesté              
8.   Elise.                     
9.   Romance krátkého léta     
10. Zimní píseň                 
11. Ledové růže              
12. Komíny


Hrají a zpívají:
Tomáš Holoubek            zpěv, kytary, foukací harmoniky
Jaroslava Poznarová       zpěv
Jana Falková                  zpěv, piáno, klávesy, percuse
Michael Plátek                zpěv, kytara
David  Blažek                 zpěv, el.cello, kytara
Jiří Šimek                       zpěv, basová kytara

Hudba a texty: Tomáš Holoubek
Nahráno: červenec  -  říjen 2017

 


 

JAK ŠEL ČAS - CD
AMETYST (vydáné 2017)

JAK SEL CAS

1.  Jezero (2012)                  
2.  Bleděmodré oči (2012)       
3.  Ex libris (2012)               
4.  Konec sezóny (2012)           
5.  Tenkrát byl r&r už v nás (2014)    
6.  Ledové růže (2014)               
7.  Ráno (2014)                      
8.  Svět za oknem (2014)           
9.  Písničkáři (2014)                 
10.Modrý Blues (2017)                
11.Sedm květů (2017)                 
12.Komíny (2017)

Hrají a zpívají:
2011 - 2013
Tomáš Holoubek, Josef Šejnoha, Michael Plátek, Tomáš Brixi
2013 - 2015
Tomáš Holoubek, Markéta Ježková, Josef Šejnoha, David Blažek,
Michael Plátek, Tomáš Brixi,
2016 - 2017
Tomáš Holoubek, Jaroslava Poznarová, Jana Falková, Michael Plátek,
David Blažek, Jiří Šimek                         

Hudba a texty: Tomáš Holoubek
Nahráno: 2011 - 2017 

EXLIBRIC - CD
AMETYST (vydáné 2012)

EXLIBRIS

1. Jezero
2. Bledemodré oči
3. Exlibris
4. Konec sezóny
5. Svet za oknem

Tomáš Holoubek             zpěv, kytary, foukací harmoniky
Michael Plátek                kytarový syntezátor, zpěv
Josef Šejnoha (Pepan) zpěv, kytary
Tomáš Brixi (Tomíno)      basová kytara, zpěv

Hudba a texty: Tomáš Holoubek
Nahráno: 2011 - 2012